p9earl1p4io95srtyw2laq1jvbp9rj (1).html
Dr. Dawid R. Hawkins, avtor knjige Power versus force, je razložil in opredelil različna stanja zavesti in njihov vpliv na našo realnost ter kvaliteto življenja.
Že dolgo znano ezoterično dejstvo je, da kakovost naše osebne energija ustvarja kakovost našega življenja. Zdaj to področje raziskujejo, odkrivajo in potrjujejo tudi znanstveniki.
Fiziki kvantne mehanike so odkrili, da so atomi in subatomski delci sestavljeni iz energije. Zdaj svetovne znanstvene raziskave kažejo, da zavest vibrira po lestvici zavesti. V bistvu je energije vse, kar obstaja. Tudi na videz trdna materija. V vsakem atomu je prisotno gibanje in vsaka še tako statična snov, na primer kamnina, je v svoji osnovi gibanje, torej energija.
Različna stanja človeške zavesti je razporedil v lestvico od 1 do 1.000. Nižje vibracije oz. energije prinašajo težke okoliščine, bolezni, motijo naš naravni napredek, razvoj in rast, vibracija, ki na lestvici dosega 1000 enot, pa je stanje uma razsvetljenega mojstra.
Najniže čustvo je po dr. Hawkinsu sram, ki je na 20. enoti energetske lestvice, sledijo krivda s 30 enotami, apatija 50, žalost 75, strah 100, hrepeneča želja 125, jeza 150, ponos 175, pogum 200, nevtralnost 250, pripravljenost 350, sprejemanje 350, razlog 400, ljubezen 500, radost 540, mir 600, razsvetljenje 700 do 1000.
Čustva, kvalitete energij in njihov vpliv na našo realnost:

Energetska raven 20: SRAM

Hawkins to stanje oz. čustvo uvršča najnižje na svoji lestvici. To vibracijo nosijo ljudje, ki so bili v otroštvu zasramovani in poniževani, lahko s strani staršev, vrstnikov ali širše okolice. Ena od hujših oblik ponižanja v otroštvu je spolna zloraba. Taki ljudje imajo tendenco »energetskega brisanja«. Nezavedno se umikajo v »neobstoj«.
To so ljudje, ki jih v skupini ljudi nikoli ne opazite, ker se zaradi svojih zaviralnih občutkov sramu ne želijo izstopati, biti opaženi ali se izpostavljati. Hawkins pravi, da je življenje na tej energetski ravni najbliže smrti, torej nasprotju resničnega življenja. Taki ljudje bolj ali manj vegetirajo oz. životarijo, če se seveda ne zavejo svojega stanja in ga zavestno spremenijo. So pretirano introvertirani, umaknjeni, živijo v svojih sanjskih svetovih. Občutek sramote se razvije v stalno nervozo, ki ima pogubne posledice za človekovo fizično in psihično zdravje ter splošno blagostanje.
Take osebe imajo nizko samopodobo, ki jo pogosto prikrivajo oz. kompenzirajo z navideznim perfekcionizmom, skrajnim moralizmom. So rigidne in nestrpne osebnosti. Hkrati so ljudje, ki nosijo tako vibracijo lahko zelo obsojajoči, saj tako navzven sproščajo in se osvobajajo velikega pritiska stalnih občutkov manjvrednosti. Ljudje, ki so bili v otroštvu deležni krutega zasramovanja, lahko krutost razvijejo tudi v sebi. Ker živijo v senci, niso kreativni izraženi, njihova življenjska energija se iz ustvarjalne zaradi potiskanja spremeni v destruktivno. Ker so vajeni umika, v sebi kopičijo jezo, ki je v svoji osnovi razdiralna vibracija.
Sama verjamem oz. vem na podlagi svoje osebne izkušnje in iz izkušenj ljudi, s katerimi sem delala pri dvigu osebne vibracije, da je ta kvaliteta energije lahko prinesena v to življenje iz prejšnjih življenj. Duša na svoji poti skozi življenja zbira energetske vtise, ki iz našega nezavednega in preteklosti delujejo na nas v tem življenju in trenutku.

Energetska raven 30: KRIVDA

Krivda je v naši zahodni družbi velikokrat uporabljena kot orodje za manipulacijo. Že naslov ruskega romana Zločin in kazen nakazuje, da gresta krivda in kazen z roko v roki. Ljudje, ki so zaznamovani z vibracijo krivde v svoje življenje privlačijo nesreče, bolezni in neprijetne, destruktivne dogodke in situacije. Tudi za to stanje je osnova nizka samopodoba.
Arhetip krivega oz. grešnega človeka nam je vsem dobro poznan iz biblijske zgodbe o Adamu in Evi. Če gre verjeti Bibliji, smo že smo dejanje našega spočetja v osnovi grešno dejanje, za katerega je po krščansko prav, da se že zaradi svojega obstoja počutimo krive in umazane. Človeka, ki se počuti krivega, je zaradi njegove ponižnosti in vodljivosti lahko manipulirati, Tudi nekatere vzhodne religije nosijo sporočilo krivde skozi nauke o karmi in reinkarnaciji. Tudi koncept novodobne duhovnosti o življenjskih lekcijah temelji na krivdi.
Ljudje, ki nosijo vibracijo krivde, se počutijo neprimerne, nezadostne, krivijo se za vse, kar so v življenju storili in kar bi morali, pa po njihovo niso. Preveliko breme krivde včasih vodi v popolnoma drugo skrajnost, v popolno zanikanje in ignoranco vseh moralnih vrednot, etike, do popolne amoralnosti. Seveda je tako vedenje spet kompenzacija za globoko potisnjene občutke krivde.

Energetska raven 50: APATIJA

Za to raven so značilni revščina, obup in brezup. Ko življenje gledamo skozi prizmo apatije, se nam prihodnost zdi žalostna in brezupna. Živimo življenje v temi. To je stanje nemoči, ki nas vodi v občutke in situacije žrtve. Ljudje, ki živijo na tej energetski ravni, imajo občutek, da nimajo ne moči, ne možnosti, ne sredstev, ne energije za spremembo. Počutijo se nemočne žrtve okoliščin, v katerih so se znašli, so pretirano pasivni. Simptomi za tako stanje so še neodzivnost na dražljaje, stanje šoka, zbeganost, občutek otopelosti.
To je vibracija, na kateri bivajo brezdomci in ljudje z roba družbe. Prav tako je to usoda veliko starih ljudi, bolnih in vseh, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov izolirani od družbenega dogajanja. V takih stanjih se življenje čuti kot breme, ljudje se počutijo lene in težke. To je tudi vibracija ulice iz indijske Kalkute. To je stopnja opustitve vsakršnega upanja in vdaje usodi ter popolna odsotnost poguma, da bi se spopadli z našo situacijo in ji pogledali v obraz. Seveda v naši kulturi tako skrajna oblika te vibracije ni tako pogosta, prav gotovo se pa kaže v manj drastičnih okoliščinah in je prisotna v naši kolektivni zavesti.

Energetska raven 75: ŽALOST

To je raven žalovanja, izgube in malodušja. Večina nas ima to izkušnjo v določenem obdobju našega življenja, problem nastane, ko se žalost naseli v našo dušo in telo ter postane naša stalna spremljevalka. To je življenje v obžalovanju, kesanju in depresiji. V svoji skrajni obliki je to raven poražencev življenja, ki počasi začnejo sprejemati neuspeh kot življenjski slog oz. normalen del njihovega življenja. Ker neuspeh vedno znova pričakujejo, so ga po zakonu privlačnosti tudi deležni.
Velike izgube v zgodnjem otroštvu, na primer izguba staršev, ločitev, lahko v nas pusti energetske zapise izgube. Žalovali bomo vse življenje, pa se tega v resnici ne bomo niti zavedali. Tako bomo ustvarjali vedno nove čustvene izgube in tonili vedno globlje v brezup in žalost. Vibracijo žalosti in izgube nosijo hazarderji, ki si take situacije vedno znova ustvarjajo. Sčasoma ne izgubijo samo denarja, ampak tudi družino, prijateljstva, dom, službo, družbeni status …
Ko je človek v stanju žalosti, vidi razloge zanjo povsod: v osebnem življenju, v svetovnih razmerah, v žalosti življenja samega, ki se kmalu občuti kot kronična izguba samega sebe. Čeprav je žalost nizka vibracija, ima še vedno več energije kot apatija, saj prinaša osvoboditev skozi jok. Če smo se pripravljeni spopasti s svojo vibracijo in jo na pravilen način predelati, imamo veliko več možnosti za osvoboditev kot nekdo, ki je v stanju popolne apatije in zanikanja.

Energetska raven 100: STRAH

Na tej ravni je na voljo veliko več življenjske energije, malce strahu pred nevarnostjo je lahko tudi zdravo. Zaznavanje strahu pomeni, a dej naša energetska raven višja od stanj apatičnosti in žalosti, ko smo tako otopeli, da strahu niti ne zaznavamo več. Strah v njegovi nezdravi obliki vlada večjemu delu sveta in nas kolektivno spodbuja v neskončne aktivnosti. Strah pred sovražniki, denarjem, starostjo, smrtjo, zavrnitvijo in množica drugih družbenih strahov so osnovni motivatorji pri večini ljudi.
Z vidika te ravni svet je videti nevaren, poln pasti in groženj. Strah je orodje za nadzor in manipulacijo v totalitarnih in malo manj totalitarnih režimih. Mediji in oglaševanje igrajo na karto strahu z namenom povečanja tržnih deležev. Načini širjenja strahov so brezmejni kot človeška domišljija. Ko nas je neprenehoma strah, lahko to postane obsesivna motnja in lahko prevzame kakršnokoli obliko: strah pred izgubo partnerja vodi v pretirano kontrolo in ljubosumnost ter kronično visoko raven stresa.
Razmišljanje o strahu lahko povzroči pravi energetski namišljeni balon, paranojo ali pa ustvarja nevrotične obrambne strukture, ki so danes nalezljive in so postale prevladujoči socialni trend. Strah vodi v zatiranje rasti posameznika in vodi do inhibicije. Ker je za preseganje strahu potrebno veliko energije, ljudje, ki so v teh stanjih, velikokrat za doseganje višje ravni zavesti potrebujejo pomoč. Tako so nagnjeni k iskanju močnih voditeljev in avtoritet, očetovskih in materinskih figur, za katere se zdi, da jih vodijo iz njihovega suženjstva.

Energetska raven 125: ŽELJA

Na tej ravni energije imamo na voljo še več življenjske energije. Želje motivirajo velik del človeških dejavnosti, vključno z ekonomijo. Oglaševalci igrajo na naše želje in naš nezavedni um programirajo z umetno ustvarjenimi potrebami, vezanimi na našo nagonsko naravo … Hrepeneča želja nas sili v to, da smo pripravljeni vložiti veliko truda in časa za doseganje cilja in pridobitev nagrade – zadovoljitve.
Želja po moči, prestižu in denarju je pravzaprav lahko motivirana s področja strahu. Če je želja premočna, postane hrepenenje po njeni izpolnitvi močnejše kot življenje. Ko smo v takem stanju, ne bivamo v tukaj in zdaj, ampak vedno v prihodnosti, saj menimo, da nam bo izpolnitev želje prinesla tudi srečo. Žrtev pretirane in hrepeneče želje se dejansko ne zaveda motivov, ki so za željo. Nekateri ljudje postanejo zasvojeni z željo po pozornostjo in želijo voditi življenja drugih z njihovimi stalnimi zahtevami.
Želja po spolni odobritvi je zgradila celotno kozmetično in modno industrijo. Želja ima opraviti tudi z vibracijo pohlepa in kopičenja. Velikokrat je ta vibracija nenasitna našega globokega nezadovoljstva – običajno čustvenega – izpolnitev ne zadovolji, izpolnjeno željo ponavadi tako nadomestimo z novo. In spet smo na lovu za novo potešitvijo. Začaranega kroga ni težko spregledati. Vendar želja ostaja veliko višja vibracija kot apatija in žalost.
Ko se v nas prebudi želja, smo na dobri poti, da se prebudimo iz nižjih stanj. Televizija je imela velik vpliv na mnogo narodov, ki so živeli v zatiranosti, njihova želja po boljšem jih je dvignila na višjo stopnjo in začeli so iskati boljše življenje. Želja lahko torej postane odskočna deska za še višjo stopnjo zavedanja.

Energetska raven 150: JEZA

Čeprav je jeza v svoji osnovi razdiralna energija, ki ustvarja celo vojne, pa ima mnogo višjo energijo od stanj, ko se počutimo omrtvičene, apatične, žalostne, osramočene in krive. Ima moč, da nas dvigne iz teh stanj, če si jo le dovolimo izraziti in začutiti.
Jeza lahko vodi ali v konstruktivna ali uničujoča dejanja. Ko se dvigamo po lestvici zavesti, lahko frustracija zaradi želje povzroči jezo, ki je za nas konstruktivna in postane energetski vrtinec ter odskočna deska za zelo konkretne spremembe, ki nas lahko katapultirajo v stanje svobode.
Jeza nad socialno krivico, viktimizacijo in neenakostjo je povzročila gibanja, ki so ustvarila veliko pozitivnih družbenih sprememb v strukturi družbe. Ampak jeza se najpogosteje izraža kot zamera in maščevanje, zato je nestanovitna in velikokrat nevarna. Jeza kot življenjski slog je vsakdan razdražljivih, preobčutljivih, eksplozivnih ljudi. Ti se velikokrat bojujejo proti krivičnosti na različnih področjih družbenega dogajanja. So prepirljivi in bojeviti ter nepredvidljivi. Jeza vodi k besu in sovraštvu ter učinkuje na vsa področja človekovega življenja.

Energetska raven 175: PONOS

Ponos, ki vibrira na 175 enotah, je dovolj velika kapaciteta energije, da vzdržuje ameriške marince. Večina ljudi se, ko doseže to raven, začne počutiti dobro, v nasprotju z nižjimi energetskimi polji. Pride do dviga samozavesti, ki je balzam za vse bolečine, doživete na nižjih ravneh zavesti. Ponos je videti dobro in se tega zaveda, je dober opornik v paradi življenja.
Ponos kot tak ima ponavadi dober družbeni status in konotacijo, vendar na naši lestvici ne dosega niti kritične ravni 200 enot. Ponos se počuti dobro le v nasprotju z drugimi nižjimi ravnmi. Problem ponosa je, da običajno zelo naraste pred padcem. Je obrambna poza in je ranljiv zato, ker je odvisen od zunanjih razmer, brez katerih se nenadoma lahko vrne na nižje ravni.
Napihnjen ego je ranljiv za napad. Je šibek, in če se nam iz različnih razlogov sesuje naša umetna samopodoba, je naslednja stopnja sram – ki smo ga s prevelikim ponosom pravzaprav prikrivali. Ko branimo svoj ego, se pravzaprav branimo pred izgubo ponosa. Zdrav ponos je zdravo človeško dostojanstvo. Nezdrava oblika pa povzroča razkole, sovraštva, vojne, ki so velika cena za umetno ustvarjen ponos, ki jo človeštvo vedno znova plačuje. Ponos je tudi aroganca in zanikanje. Ko se nam sesujejo umetna samopodoba, ego in ponos, imamo veliko možnosti, da se povežemo s svojo resnično notranjo močjo.

Energetska raven 200: POGUM

Na tej ravni se prvič pojavi moč. Če testiramo vse energije pod 200, ugotovimo, da so vse šibke. Vsak postane močan, ko gre njegovo polje čez 200. To je kritična linija, ki ločuje pozitivne od negativnih vplivov življenja. Na tej ravni se pojavi prava moč. To je raven, ki te opolnomoči, tudi področje raziskovanja, odločnosti, dosežkov, trdnosti in vztrajnosti. Na nižjih ravneh je svet videti žalosten, frustrirajoč, prestrašen, brezupen, vendar se na ravni poguma življenje zaznava kot stimulativno, vznemirljivo in zanimivo.
Pogum ti da možnost, da poskusiš nove stvari, da se lahko spopadeš s spremembami življenja. Na tej ravni opolnomočenja smo zmožni opraviti stvari in biti bolj učinkoviti pri priložnostih v življenju. Tu se pojavi energija, kjer se lahko naučimo novih veščin. Rast in izobrazba postaneta dosegljiva cilja. Pojavi se zmožnost, da se spopademo s strahovi in karakternimi pomanjkljivostmi ter lahko rastemo ne glede na njih. Če se pojavi tesnoba kot občutek, nas ne ustavi kot na nižjih ravneh energije, zmožni smo iti čez.
Ovire, ki se pojavijo in preprečijo ljudi, ki imajo raven energije pod 200, delujejo kot stimulant, da pridemo do prve ravni svoje prave moči. Na tej ravni ljudje vložijo toliko energije, kot jo imajo, lahko bi dejali, da zaživijo totalno, polno. Na nižjih ravneh tako populacija kot individualci dopuščajo, da jim energija odteka zaradi družbene pogojenosti ter strukture, in je ne dobivajo nazaj.
Ker na tej ravni doživimo zadovoljive rezultate, doživimo pozitivni odziv, se krepita naše samospoštovanje in samonagraditev, kar pomeni, da postajamo vse bolj samozadostni. In šele tukaj se začne produktivnost. Kolektivna raven zavesti človeštva je mnogo stoletij ostajala na 190 in nenavadno, da je šele v zadnji dekadi skočil na 204.

Energetska raven 250: NEVTRALNOST

Energija postane zelo pozitivna, ko se postavimo na nevtralni nivo, ker se pojavi večja sprostitev kot na drugih nivojih. Pod 250 ima zavest tendenco, da vidi nepravilnosti in zavzame rigiden položaj. Taka drža kreira polarizacijo, ta pa se obrne v nasprotovanje in delitev. Tako kot v borilnih veščinah rigidna točka postane tvoja točka ranljivosti, tisto, kar ni povezano, se lažje razbije. Ko se dvignemo nad meje nasprotnosti, kjer se izgublja energija, nevtralen položaj dovoljuje fleksibilnost in nekritičnost. Ponuja bolj realistično oceno težav.
Biti nevtralen pomeni biti relativno nenavezan na izid. Ko se ne postavimo proti nikomer na pot, ne izkušamo več občutkov, kot je frustracija, strah ali poraz. Na nevtralni ravni lahko oseba reče, okej, če nisem dobil tega, bom našel nekaj drugega. To je začetek notranjega zaupanja. Ker občutimo svojo notranjo moč, se nas ne da hitro prestrašiti. Ne preganja nas občutek, da moramo karkoli dokazati. Na tej ravni pridobimo sposobnost in prepričanje ter pričakovanje, da je življenje kljub vzponom in padcem v svoji osnovi v redu.
Ljudje na nevtralnem položaju čutijo blagostanje, wellbeing. Oznaka tega nivoja bi lahko bila prepričanje v svojo sposobnost, da lahko živijo v tem svetu. To je nivo varnosti. Z ljudmi na nevtralnem nivoju se počutiš varno, ob njih se lahko odpreš in z njimi je enostavno shajati, ker niso zainteresirani za konflikte, krivdo ali kompetitivnost. V svoji koži se počutijo dobro, udobno, so čustveno stabilni. Ta drža je brez presojanja in nas ne vodi k potrebi, da bi nadzorovali obnašanje drugih. Temu primerno ljudje na tej ravni cenijo svobodo in jih je težko nadzirati.

Energetska raven 310: PRIPRAVLJENOST

To zelo pozitivno raven energije lahko vidimo kot vrata k višjim stanjem zavesti. Če je delo na primer na nevtralni ravni ustrezno narejeno, je na ravni pripravljenosti narejeno zelo dobro in je uspeh prisoten pri vseh prizadevanjih. Rast je zelo hitra. To so ljudje, ki so se odločili za napredovanje. Pripravljenost pomeni, da smo pripravljeni preseči notranji odpor do življenja in smo predani udejstvovanju v življenju.
Pod ravnjo 200 imajo ljudje tendenco zaprtega uma, a se na nivoju 310 zgodijo velika odpiranja. Na tej ravni postanejo ljudje socialni in prijateljski, finančni uspeh pa sledi avtomatično. Ti, ki so na ravni pripravljenosti, niso neobremenjeni z brezposelnostjo.
Vzeli bodo katerakoli delo, ko in če je to potrebno, ali pa gradijo svojo osebno kariero s svojo samozaposlitvijo. Ne čutijo, da bi začeli s samega dna, ne čutijo delovati po principih povpraševanje in ponudbe. Pomagajo k dobrobiti družbe. Pripravljeni so se spopasti tudi s svojimi notranjimi dilemami in ovirami ter nimajo blokad in težav z rastjo, napredkom in učenjem.
Na tej ravni je samospoštovanje visoko, saj je še podkrepljeno s pozitivnim odzivom družbe in različnimi oblikami nagrajevanja, potrjevanja in priznanja. Pripravljenost je sočutna in odzivna do potreb drugih. Ti ljudje so tisti, ki kreirajo, gradijo in veliko prispevajo k družbi. Z njihovo sposobnostjo, da odklanjajo nesrečne situacije, se učijo iz svoje izkušnje in imajo tendenco, da se učijo iz lastnih napak, ker imajo zmožnost, da se odpovejo ponosu, lahko vidijo vse svoje lastnosti in se učijo od drugih. Na tej ravni ljudje postanejo izvrstni študenti. Zelo enostavno se učijo in so precejšnji vir moči za družbo.

Energetska raven 350: SPREJEMANJE

Na tej ravni zavedanja pride do velike transformacije, ko se zavemo, da smo vir in oblikovalec svojega življenja. Prevzemanje te odgovornosti je ključno za evolucijo in vključuje sposobnost živeti harmonično s silami življenja. Vsi ljudje na ravneh pod 200 vidijo sebe kot nemočne, kot žrtve, prepuščene na milost in nemilost življenja. To prihaja iz prepričanja, da je vir sreča tam nekje zunaj.
Ogromen preskok se zgodi na ravni, ko vzamemo nazaj svojo moč in se zavemo, da je sreča v nas. Na tej razvojni stopnji nič tam zunaj nima sposobnosti, moči, da nas naredi srečne, ljubezen pa ni nekaj, kar bi bilo odvzeto oz. dano od nekoga drugega, ampak je ustvarjeno znotraj. Sprejemanje naj ne bo zamešano s pasivnostjo, ki je simptom apatije. S sprejemanjem pride čustveni mir, percepcija se razširi, ko presežemo zanikanje. Zdaj vidimo stvari brez popačenj ali slabih interpretacij. Imamo zmožnost videti večjo, širšo sliko. Sprejemanje je povezano s harmoničnostjo in ustreznostjo.
Posameznik na tem nivoju sprejemanja ni zainteresiran za odločitve, kot so prav in narobe, temveč je predan reševanju vprašanj in problemov. Težavna dela ga ne spravljajo v zaskrbljenost in razočaranje in ne povzročajo neudobja. Zanimajo jih dolgoročni načrti, ne kratkotrajni. Samodisciplina in mojsterstvo sta očitna.
Na ravni sprejemanja nismo obremenjeni s konflikti in dvojnostmi. Vidimo, da imajo tudi drugi ljudje iste pravice kot mi, in spoštujemo njihovo enakost. Medtem ko so nižji nivoji karakterizirani z rigidnostjo, se na tej ravni v socialnih zadevah začnejo kazati rešitve, tako da je ta raven prosta netolerance in diskriminacije. To je vrsta zavedanja, ki ne izključuje drugačnosti – namesto da izključuje, sprejema.

Energetska raven 400: RAZUM

Inteligenca in racionalnost, ki se dvigata iz emocionalno nižjih ravni, sta presežena. Razumno delovanje je zmožno obvladovanja velikih, kompleksnih količin podatkov in je zmožno ustvarjati hitre odločitve. Sposobno je razumeti zapletenost odnosov, subtilnih odtenkov, finih nivojev, razliko med govorjenim in tem, kar je zadaj. Simbolika in abstraktnost je na tem nivoju pomembna.
To je raven znanosti in medicine in vsesplošnega povečanega razumevanja in konceptualizacije. Znanje in izobrazba sta kapitalni stvari, razumevanje in informacija sta glavni orodji za dosego cilja. To je raven Nobelovih nagrajencev, Einsteina, Freuda, znanih kongresnikov in veliko drugih znanih oseb v zgodovini.
Pomanjkanje te ravni sta včasih nezmožnost jasnega razlikovanja simbolov in tem, kar ti predstavljajo. Tu je še zmeda med objektivnim in subjektivnim svetom, ki limitira razumevanje kavzalnosti, vzroka in posledice. Na tej ravni se zelo enostavno izgubi širša slika videnja gozda,zaradi dreves, ker se ujamemo v koncepte in teorijem izgubimo točko, ki je pomembna. Intelektualriziranje lahko postane samo sebi zadostno.
Razum je omejen, ker si ne more privoščiti razumevanja esence življenja, sam po sebi nas ne more pripeljati do resnice. Proizvaja veliko količino informacij in dokumentacij, a nima sposobnosti priti do pametnih zaključkov zaradi raznovrstnosti v podatkih, ki jih ima. Vse filozofske razprave se slišijo prepričljive same po sebi. Čeprav je razum visoko efektiven v tehnološkem svetu, kjer metodologija in logika dominirata, je on paradoksalno največja ovira za dosego višjih ravni zavesti. Preseči ta nivo je relativno neobičajno v naši družbi.

Energetska raven 500: LJUBEZEN

Ljubezen, ki jo slikajo mediji, ni to, o čemer bomo govorili. To, kar generalno svet pojmuje kot ljubezen, so intenzivne emocije v kombinaciji s fizično privlačnostjo, posesivnostjo, nadzorom, odvisnostjo, erotičnostjo in novostjo. Ponavadi je kratkotrajno, nestalno, negotovo, vse odvisno od trenutnih okoliščin. Ko smo frustrirani, se ta emocija pogosto pokaže kot maskirana jeza in odvisnost. Da se ljubezen lahko obrne v sovraštvo, je splošno poznan koncept, vendar to ni ljubezen, temveč odvisna sentimentalnost.
Sovraštvo izhaja iz ponosa, ne ljubezni. V takšnem odnosu pravzaprav nikoli ni bilo ljubezni. Ta raven je okarakterizirana z razvojem ljubezni, ki je nespremenljiva, stalna in brezpogojna. Ne premetava je levo in desno, ker je njen vir v osebi, ki ljubi in ni odvisen od zunanjih dejavnikov. Ljubiti je stanje bitja. Je način povezovanja in delovanja v svetu, ki je odpuščajoč, podpirajoč, negovalen. Ljubezen ni intelektualna in ne prihaja iz uma.
Ljubezen izvira iz srca. Ima sposobnost, da dvigne druge in da dokonča velike podvige zaradi čistih motivov. Je sposobnost zaznati bistvo, kar je najvažnejše, bistvo stvari postane središče našega fokusa. Ko gremo čez razum, se nam dvigne kapaciteta za takojšnje prepoznave celostnosti problema, ker se razum osredotoči samo na delčke, ljubezen pa vidi in obravnava celoto.
Ta sposobnost se ponavadi imenuje intuicija in je sposobnost takojšnjega razumevanja, ne da bi bilo potrebno simbolično procesiranje v umu. Pravzaprav je ta abstraktni fenomen v resnici zelo konkreten, saj ga spremlja veliko sproščanja endorfinov v možganih. Ker ljubezen ne zavzame nobenega položaja, je splošna, globalna in se dvigne nad deljenje in dvojnost. Takrat je seveda možno biti drug z drugim, ker so padle vse ovire.
Ljubezen se osredotoči na dobro življenje in na vse njene pozitivne izraze. Izniči negativnost z novim zornim kotom, pogledom, rajši, kot da bi jo napadla. To je raven čiste sreče in veselja, in čeprav je svet fasciniran z ljubeznijo in vse uspešne religije kalibrirajo na 500 in nad, je zanimivo, da samo 0,4 % svetovne populacije doseže to raven evolucije in zavesti.

Energetska raven 540: RADOST

Ko ljubezen postaja vse bolj in bolj brezpogojna, jo začnemo izkušati kot notranjo radost. To ni nenadna radost, ki se pojavi zaradi užitka, ki ga občutimo zaradi zunanjih dogodkov. Je konstantna in nas spremlja pri vseh aktivnostih. Ta nivo je tudi raven zdravljenja in spiritualnosti, ki temelji na samopomoči. Od te ravni navzgor je področje svetnikov, spiritualnih zdravilcev in naprednih duhovnih študentov.
Karakteristika tega energetskega polja je sposobnost ogromnega potrpljenja in tudi vztrajnosti v pozitivni naravnanosti, ne glede na zunanje okoliščine. Značilnost te ravni je sočutje. Ljudje, ki so dosegli ta nivo, učinkujejo na druge.
Na ravni nad 500 človek vidi svet neverjetne lepote in uvidi perfektnost kreacije, vse se mu dogaja lahkotno, v sinhronicitetah, svet in vse drugo je vidno kot izraz ljubezni in božanskosti. Individualno se spoji z božansko voljo. Zgodi se fenomen, kjer se občuti prisotnost močnega energetskega polja, ki ni individualno in gre prek konvencionalnih pričakovanj realnosti in pogleda na resničnost, tako da za opazovalca delujejo kot čudež.
Na tej ravni je občutek odgovornosti za druge kvalitetnejši in drugačen kot na vseh drugih nivojih. Pojavi se močna želja, da se to stanje zavesti uporabi za dobro vsega življenja, ne le za določeno individualno željo. Ta sposobnost ljubit več ljudi simultano spremljata spoznanje in odkritje, da bolj ko ljubiš, bolj je mogoče ljubiti. Izkušnje bližnjega srečanja s smrtjo je večinoma dovolila ljudem izkušati raven energije med 540 in 600.

Energetska raven 600: MIR

To energetsko polje ponavadi enačimo s transcendenco, samorealizacijo in zavestjo boga. Je izjemno redka in jo doseže eden od 10.000.000 ljudi. Ko je to stanje doseženo, se razblini vsa razlika med objektom in subjektom ter nimamo več specifičnega fokusa točke percepcije.
Zelo pogosto se osebe na tem nivoju umaknejo iz sveta in vsakodnevnih dejavnosti. Nekateri postanejo duhovni učitelji. Drugi anonimno delujejo za dobro vseh. Določeni postanejo veliki geniji na nekem področju in prispevajo veliko k razvoju družbe. Ti ljudje so svetniški in so lahko tudi imenovani svetniki, čeprav je na tej ravni formalna religija presežena in jo zamenja čista spiritualnost, ki je v srčiki vseh religij.
Percepcija na tem nivoju se nam včasih kaže kot počasni posnetek, kot da je prekinjena v času in prostoru, čeprav ne miruje. Vse je živo in sijoče. Čeprav je ta svet isti svet, ki ga vidijo drugi, za nas postane konstantno tekoč, razvijajoč in fantastično koordiniran evolucijski ples, kjer nas vir in pomen vsega prežameta. To veliko spoznanje v nas se ne zgodi z racionalnim umom, pojavi se neskončna tišina v umu, ki je nehal s konceptualizacijo. To, čemur smo priča, in ta, ki je priča, sta ista identiteta. Opazovalec se spoji s pokrajino in postane opazovano.
Vse je povezano z vsem, s prisotnostjo moči, ki je neskončna, izjemno nežna, a hkrati trdna kot kamen. Izjemna dela v glasbi, umetnosti in arhitekturi, ki kalibrira med 600 in 700, nas lahko začasno popeljejo na najvišje ravni zavedanja in so vedno prepoznani kot inspirativna in brezčasna.

Energetska raven 700–1000: RAZSVETLJENJE

To je raven velikih osebnosti v zgodovini, ki so postavile spiritualne vzorce, ki jim je masa sledila skozi stoletja. Vsi so povezani z božanskostjo in z njo so večkrat tudi identificirani. To je raven zelo močne inspiracije. Ta bitja v prostoru privlačijo zelo močno energetsko polje, ki ima vpliv na vse človeštvo. Na tem nivoju ne izkušamo več svoje osebnosti ločeno od drugih.
Tukaj prepoznamo sebe kot zavest in božanskost. To preseganje ega je lahko tudi primer drugim, kako se to lahko doseže. To je sam vrh v evoluciji zavesti človeka, je resnična kraljevska zavest. Velika učenja navdihujejo mase in dvigujejo raven zavedanja celotnega človeštva. Da imamo tako vizijo, se imenuje milost in darove, ki jih prinaša, so neskončen mir, ki presega besede, je neizrekljiv.
Na tem nivoju realizacije občutek človeškega obstoja presega čas in vse individualnosti. Ne obstaja več identifikacija s fizičnim telesom kot jaz, zato tudi ni več skrbi, kaj bo s telesom oz. kaj se bo z njim zgodilo. Telo je videno samo kot orodje zavesti, ki nam s pomočjo uma pomaga komunicirati v svetu. Jaz se vrne, se združi s svojim pravim jazom.
To je raven, kjer ni dvojnosti, samo kompletna enost. Tukaj ni lokalizirane zavesti, zavedanje je prisotno povsod. Slike velikih del razsvetljenih ljudi karakteristično kažejo učitelja v specifičnem položaju rok, imenovanem mudre, pri čemer dlani in roke izžarevajo blagoslov. Na ta način se lahko zgodi prenos energetskega polja do človeštva. Ta nivo božanske milosti lahko kalibrira do 1000 in je bil dosežen večkrat v zgodovini človeštva. Dosegli so ga veliki avatarji, ki so dobili titulo lord – kot lord Krishna, lord Buddha in lord Jesus Christ.
Share This